Qué es la domòtica saludable?

Un habitatge pot ser un amic per a la salut i el benestar dels seus habitants o, ben al contrari, pot concentrar tota una sèrie de factors de risc que deterioren de mica en mica la nostra salut.

Encara que no són visibles, els camps electromagnètics es creen a través de:

  • Fonts Exteriors: Línies de baixa tensió; antenes que no compleixen amb la distància mínima obligatòria; transformadors; emissores de ràdio i televisió d'amplitud modulada; antenes de telefonia mòbil i wifi, etc
  • Fonts Interiors: Instal·lacions elèctriques defectuoses; preses de terra inexistent o amb instal·lació deficient; cablejat insuficient o mal protegit; routers; electrodomèstics; telèfons domèstics sense fils; monitors d'ordinador; microones, etc.

La Geobiologia busca augmentar el benestar i la salut de les persones a partir de l'estudi de la contaminació elèctrica o electromagnètica, els materials tòxics utilitzats en la construcció i els efectes que les radiacions i la radioactivitat tenen a les nostres llars.

La millor manera de comprovar si vius en una casa amb aquestes radiacions és realitzar mesuraments. A Dbiotik valorem les radiacions que té el teu habitatge i t'orientem sobre com minimitzar-les o eliminar-les. A més, les instal·lacions domòtiques que instal·lem compleixen la normativa europea sobre EMC, utilitzant material lliure de camps electromagnètics.

Per aquest motiu, a Dbiotik parlem de "domòtica saludable", perquè ajudem a millorar la qualitat de vida i la salut dels nostres clients sense renunciar a l'última tecnologia de la domòtica.

Gestión energética

Gestió energètica

• Aprofitar els factors climàtics i les tarifes horàries per optimitzar el consum i potenciar l'estalvi en llum, clima, gas i agua de consum i reg.

• Control de la temperatura externa i interna segons l'estació de l'any, l'orientació, les hores del dia i el seguiment solar.

• Climatització automàtica de l'aire condicionat i la calefacció.

Confort

Confort

• Automatització de les instal·lacions

• Sensors d'humitat, ventilació i detectors de vent.

• Control de persianes i contrafinestres, en funció de la climatologia i el seguiment solar.

• Control d'il·luminació per franges horàries i escenes programades.

Seguridad

Seguretat

• Detectors de presència i moviment

• Detectors de pluja, fum, foc, inundacions i fuites de gas

• Estat de portes, persianes i finestres –(detector de presència, pluja, finestres obertes)

• Detector de la qualitat de l'aire • Avís via email o sms, després de l'acció correctiva

Comunicación

Comunicació

• Plafons tàctils y panells de visualització

• Control Remot per ordinador, tablet o smartphone

• Navegador web

• Funcions temporitzades

• Supervisió periòdica del sistema

• Missatges privats de seguiment d'accions executades